Trigger - Gắn tag tự động khi khách hàng truy cập URL

Trigger là chức năng cho phép bạn gắn tag tự động khách hàng khi họ truy cập 1 URL của website. Tính năng này được sử dụng kết hợp với tính năng gửi email.

Để gắn tag tự động qua trigger, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Copy mã nhúng của Ultramailer vào Website

Để Ultramailer có thể đo lường được hành động của khách hàng trên website của bạn, bạn cần copy mã nhúng của Ultramailer đặt vào website.

Bạn vào mục Setting Embed Copy mã nhúng vào đặt vào thẻ Header của website. Mỗi website xây dựng trên các nền tảng khác nhau sẽ có các đặt mã nhúng khác nhau. Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng đó để được hướng dẫn đặt mã nhúng đúng cách.

Copy mã nhúng và đặt vào website 

Bước 2: Tạo Tag (không bắt buộc)

Để tạo các tag phân loại khách hàng, bạn click tại mục Setting Tag Đặt tên cho tag > Thêm nhãn.

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua bước tạo tag nếu không muốn gắn tag qua Trigger.

Bước 3: Tạo Trigger

Bạn click vào mục Automation > Trigger > +Trigger mới. Màn hình popup hiển thị, bạn đặt tên cho trigger, nhập từ khóa trong tittle hoặc URL trang web > chọn tag cần gắn / hủy và nhấn Save để khách hàng đi qua URL này sẽ được gắn tag phân loại.

Bước 4: Gửi email có chứa đường link của website

Bạn có thể gửi email hàng loạt với chức năng broacast hoặc gửi email thông báo đăng ký thành công trong form cho khách hàng kèm đường link của website để khách hàng truy cập. Khi khách hàng mở email > bấm vào link, hệ thống sẽ ghi nhận ID của khách hàng đó và khi họ truy cập vào đường link có chứa từ khóa như cài đặt, họ sẽ được gắn tag tự động thông qua trigger.

>> Xem cách tạo chiến dịch email tại: https://help.ultramailer.vn/tin-tuc/email-broadcast.html 

>> Xem cách gửi email thông báo đăng ký form thành công: https://help.ultramailer.vn/send-email.html

Chúc bạn thành công!