Gửi chiến dịch email cho danh sách khách hàng

Một trong những tính năng nổi bật của Ultramailer trong Automation Marketing chính là gửi chiến dịch email hàng loạt đến đến tệp khách hàng tiềm năng hoặc đến tất cả những khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Để gửi email hàng loạt đến khách hàng, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo danh sách khách hàng muốn gửi chiến dịch email

Bạn thực hiện tạo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch trong mục Audience > Click vào biểu tượng dấu (+) (Thêm danh sách mới) > Tùy chọn điều kiện lọc > Lọc và lưu cấu hình.

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng tại: https://help.ultramailer.vn/audience-list.html 

Bước 2: Tạo chiến dịch gửi email

Tại màn hình làm việc của Ultramailer, bạn click vào mục Broadcast > +Email.

Tiếp theo, bạn chọn tạo email mới theo mẫu email được gợi ý hoặc chọn mẫu email đã tạo trước đó gửi chiến dịch email cho khách hàng.

>> Xem cách tạo mẫu email tại: https://help.ultramailer.vn/email-template.html 

Bước 3: Cài đặt nội dung email

Sau khi chọn mẫu email, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình cài đặt nội dung email. Bạn cài đặt các nội dung email cần gửi và bấm Lưu và Tiếp tục.

Nội dung email gửi

Bước 4: Cài đặt thông tin gửi

Tiếp theo, bạn cần cài đặt thông tin gửi bao gồm:

(1) Danh sách gửi: Click vào danh sách cần gửi (danh sách hiện màu xanh là danh sách sẽ nhận được email). Bạn có thể kiểm tra số lượng người sẽ được gửi email bằng cách bấm vào mục Kiểm tra số lượng người nhận.

(2) Email Sender: Tùy chọn email gửi đi

>> Xem cách thiết lập Email Sender tại: https://help.ultramailer.vn/sender-email.html 

(3) Mục tiêu: Tùy chọn mục tiêu gửi email

>> Xem cách thiết lập Goal tại: https://help.ultramailer.vn/goal.html 

(4) Tiêu đề email: Nội dung khách hàng sẽ nhìn thấy tại tiêu đề khi họ nhận được email

(5) Mô tả thêm: Hiển thị kèm tiêu đề email khi gửi cho khách hàng

Sau khi thiết lập xong nội dung, bạn bấm Gửi để hệ thống ghi nhận lịch gửi. Bạn có thể tùy chọn gửi ngay hoặc lên lịch gửi vào thời gian cụ thể.

Chúc bạn thành công!