Thêm dữ liệu khách hàng vào hệ thống

Với Ultramailer, bạn có thể thêm khách hàng vào hệ thống theo nhiều cách khác nhau để quản lý và chăm sóc khách hàng tự động cũng như gửi các thông tin bán hàng qua email, sms.

1. Thêm từng khách hàng thủ công

Để thêm từng khách hàng vào hệ thống Ultramailer, bạn click tại mục Audience > + Khách hàng > Thêm một

Màn hình hiển thị form yêu cầu nhập thông tin khách hàng cần thêm. Bạn nhập thông tin và bấm Lưu để hoàn tất quá trình.

Lưu ý: Trường Họ và Tên và Email là 2 trường bắt buộc

2. Thêm nhanh khách hàng từ file excel

Để thêm nhiều khách hàng từ file excel, bạn click tại mục Audience > + Khách hàng > Thêm nhiều

Tại màn hình hiển thị, trước hết, bạn cần click vào Download mẫu excel để tải file mẫu về máy để xem và nhập thông tin theo chính xác các cột được yêu cầu.

Các trường dữ liệu bao gồm:

  • Fullname: Tên khách hàng
  • Mobile: SĐT của khách hàng
  • Email: Địa chỉ email của khách hàng
  • Gender: Giới tính của khách hàng
  • Birthday: Ngày sinh nhật của khách hàng
  • Tag name: Tên tag cần gắn cho khách hàng

Lưu ý:

1. Thông tin Tên khách hàng và Email là bắt buộc, các trường thông tin khác có thể bỏ trống

2. Trước khi import file excel có gắn tag khách hàng ở cột Tag name, bạn cần thiết lập chính xác các Tag trong mục Setting > Tag. < Xem hướng dẫn>

3. Với cột Birthday, yêu cầu để định dạng dd/mm/yyyy

4. Nếu khách hàng cần được gắn nhiều tag, các tag cần được cách nhau bằng dấu phẩy (,)

Tiếp theo, bạn nhập các thông tin khách hàng vào file mẫu > Lưu lại và chọn upload file lên bằng cách click vào Choose > Upload tại màn hình hiển thị.

Trong quá trình upload file, Ultramailer cho phép bạn gắn tag hàng loạt các khách hàng được thêm từ file bằng cách chọn tag cần gắn tại mục Gắn tag và xác minh tính xác thực của email bằng cách tick vào ô Verify email addresses.

Sau khi upload file thành công, hệ thống sẽ báo cáo số lượng khách hàng đã được thêm và số lượng email không hợp lệ.

2. Thêm nhanh khách hàng bằng copy paste theo cú pháp

Ultramailer cũng cho phép thêm nhanh nhiều khách hàng bằng cách copy paste dữ liệu theo đúng cú pháp Tên, Email, SĐT. Để thêm nhanh khách hàng theo cách này, bạn click tại mục Copy & Paste > Nhập thông tin khách hàng theo đúng cú pháp được yêu cầu > Save. Tại đây, bạn cũng có thể xác minh tính xác thực của email bằng cách tick vào ô Verify email addresses.

2. Thêm nhanh khách hàng bằng cách import dữ liệu từ hệ thống bên ngoài

Ultramailer cho phép bạn lấy dữ liệu thông qua API của GetRespone. Để lấy danh bạ từ GetRespone, bạn click tại mục Import from > tick chọn GetRespone > Nhập API > Import > Save.

Như vậy, bạn đã thêm được nhiều khách hàng vào hệ thống Ultramailer để quản lý và gửi email chăm sóc.

Chúc bạn thành công!