Tạo SMS mẫu

Chức năng Message - Tạo SMS mẫu cho phép bạn thiết lập sẵn các mẫu SMS để sử dụng nhiều lần trong Form, Flow.

Để tạo các mẫu SMS, bạn click vào mục Automation Message Tạo tin nhắn mới. Tại màn hình hiển thị, bạn tùy chọn loại mẫu SMS > Tiếp tục > Nhập tên mẫu SMS nội dung SMS cần gửi > Lưu để hoàn tất quá trình.

Lưu ý: Nội dung gửi giới hạn 160 ký tự / 1 SMS.

Như vậy, bạn đã tạo được mẫu SMS để gửi tin nhắn tự động trong Form, Flow.

Chúc bạn thành công!