Sequence - Chuỗi email nuôi dưỡng khách hàng tự động

Sequence là tính năng cho phép bạn gửi chuỗi email chăm sóc tới các nhóm khách hàng của mình theo thời gian đã được thiết lập. Các nhóm khách hàng này được phân biệt bằng tag khách hàng.

Để sử dụng chức năng Sequence, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tạo tag khách hàng

Bạn vào mục Setting>> Tag  >> Nhập tên nhãn >> Thêm nhãn để thêm tag khách hàng

Bước 2: Tạo Sequence và lịch gửi

1. Tạo sequence theo tag khách hàng

Tại màn hình làm việc của Ultramailer, bạn click vào mục Automation > Sequence > Tạo sequence mới và chọn tag cần thiết lập chuỗi email chăm sóc sau đó nhấn Lưu lại

Thêm sequence mới

Lưu ý: Mỗi tag chỉ được tạo một sequence, trong sequence có thể có nhiều lịch gửi

2. Tạo lịch gửi cho sequence

Tại sequence vì tạo, bạn bấm vào biểu tượng dấu (+) để thêm lịch gửi, click vào Gửi sau 1 ngày để cài đặt lịch gửi và click vào Chi tiết để cài đặt nội dung gửi.

Cài đặt lịch gửi

Thời gian gửi có thể sau n phút, n giờ, n ngày. Nếu gửi sau n ngày, bạn cài đặt thêm giờ gửi cụ thể. Bạn cũng có thể tùy chỉnh ngày làm việc của mình để chỉ gửi tin cho khách hàng vào những ngày làm việc, tránh làm phiền khách hàng vào ngày nghỉ. Lịch gửi sau n ngày được tính theo ngày làm việc (bỏ qua ngày nghỉ).

Tiếp theo, bạn cần thiết lập nội dung email gửi đến khách hàng bằng cách click vào mục Chi tiết > Thiết lập Tiêu đề email và Nội dung email > Lưu lại.

Cài đặt nội dung gửi

Trong nội dung email, bạn có thể lấy các biến cá nhân hóa để gọi thông tin của khách hàng như Họ và tên - {full_name}, Tên -  {name}, SĐT - {phone},....

>> Xem cách sử dụng các biến cá nhân hóa tại: https://help.ultramailer.vn/variable.html 

Bạn có thể Bật / Tắt các email trong chuỗi sequence bằng cách sử dụng nút ON / OFF. Khi ở trạng thái OFF, email sẽ không được gửi đến khách hàng nữa.

Nếu bạn muốn tạo một chuỗi email chăm sóc khách hàng với nhiều lịch gửi, bạn click vào dấu (+) tiếp theo và cài đặt lịch gửi và nội dung gửi đến khách hàng.
 
Lưu ý: Lịch gửi sequence là thời gian được tính từ thời điểm khách được gắn tag
 
Ví dụ: Bạn muốn mỗi ngày gửi 1 email đến khách hàng thông qua sequence, bạn cần thiết lập các lịch gửi lần lượt là: sau 1 ngày, sau 2 ngày, sau 3 ngày,....

Bước 3: Gắn tag khách hàng

Sau khi đã thiết lập lịch gửi Sequence, bạn cần gắn tag khách hàng để kích hoạt Sequence hoạt động.

Có 3 các gắn tag mà bạn có thể sử dụng trong Ultramailer

1. Gắn tag thủ công trong chi tiết khách hàng

Để gắn tag thủ công 1 hoặc nhiều khách hàng, bạn click vào mục Audience để thao tác.

- Gắn tag từng khách hàng:

Để gắn tag 1 khách hàng cụ thể, bạn click chọn khách hàng cần gắn tag > bấm vào tag cần gắn để tag đó đổi sang màu cam là bạn đã gắn tag thành công.

- Gắn tag hàng loạt khách hàng:

Để gắn tag hàng loạt các khách hàng trong 1 danh sách, bạn chọn danh sách cần gắn tag hàng loạt > click Gắn tag > Chọn tag cần gắn > Save để hoàn tất quá trình.

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng: https://help.ultramailer.vn/audience-list.html 

2. Gắn tag tự động trong form

Khi cài đặt form đăng ký thu lead, bạn có thể đặt đối tượng Gắn / Hủy tag để sau khi điền thông tin, khách hàng sẽ được tự động gắn tag và được đưa vào danh sách gửi trong sequence đã cài đặt.

>> Xem hướng dẫn các gắn/hủy tag tự động trong form: https://help.ultramailer.vn/tagged.html 

3. Gắn tag tự động trong trigger

Bạn cũng có thể gắn tag tự động khi khách hàng truy cập 1 đường link của website đã được cài đặt mã nhúng Ultramailer qua tính năng Trigger.

>> Xem cách thiết lập trigger tại: https://help.ultramailer.vn/trigger.html 

Sau khi được gắn tag, khách hàng sẽ được nhận chuỗi email chăm sóc theo các lịch gửi trong sequence đã được cài đặt trước.

Lưu ý:

Khi sửa lịch gửi, nội dung gửi trong sequence , các cập nhật này sẽ được áp dụng với các khách hàng mới được đưa vào sequence, không áp dụng với các khách cũ đã được đưa vào lịch gửi trước khi thực hiện cập nhật.

>> Bạn nên cài đặt hoàn thiện chuỗi email trong sequence trước khi chạy chiến dịch CSKH qua sequence

Nếu bạn sửa lịch gửi, nội dung trong sequence thì nội dung, lịch gửi mới sẽ được cập nhật cho những khách hàng mới được gắn tag, 

Như vậy, với tính năng Sequence, bạn có thể dễ dàng chia nhóm khách hàng và gửi chuỗi email nuôi dưỡng tự động để biến khách hàng từ lạ thành quen, từ quen thành thân thiết, từ thân thiết thành khách hàng trung thành.

Chúc bạn thành công!