Đồng bộ khách hàng từ Google Sheet

Google Sheet là công cụ tuyệt vời giúp lưu trữ thông tin khách hàng. Với Ultramailer, bạn có thể đồng bộ khách hàng từ Google Sheet vào hệ thống để quản lý và chăm sóc.

Để lấy danh bạ từ Google Sheet về Ultramailer, bạn click tại mục Audience Import > Google Sheet. Tại màn hình hiển thị, bạn nhập link Google Sheet có quyền xem hoặc quyền chỉnh sửa > Chọn tag cần gắn (nếu có) và bấm Import.

Đặt Google Sheet ở chế độ Xem hoặc Chỉnh sửa

Màn hình preview hiển thị, tại đây, bạn tùy chọn các biến tương ứng với cột dữ liệu tại Google Sheet (các cột không thỏa mãn biến hệ thống thì bạn chọn Disable). Tiếp theo, bạn click Save để hoàn tất quá trình import dữ liệu từ Google Sheet.

Các dữ liệu không được ghi nhận để tạo khách hàng bao gồm:

  • Dữ liệu ở cột email sai định dạng (không chứa @ và .)
  • Dữ liệu ở cột email trùng với 1 email đã có trong mục Audience

Lưu ý:

  • Dữ liệu ở cột birthday có định dạng dd/mm/yyyy
  • File import bắt buộc phải chứa trường email hoặc SĐT

Sau khi bạn thực hiện import lần đầu tiên, các dữ liệu mới trên Google Sheet sẽ được tự động cập nhật vào hệ thống 1 tiếng / 1 lần với các bản trả phí.

Bạn cũng có thể đồng bộ dữ liệu thủ công từ Google Sheet vào Ultramailer bằng cách bấm vào nút Đồng bộ.

Tại đây, bạn cũng xem được số lượng khách hàng đồng bộ thành công (Leads), dòng cuối cùng đã được hệ thống đồng bộ (Last Row) và thời gian đồng bộ gần nhất (Last Sync). Bạn cũng có thể xóa danh sách để kết thúc đồng bộ từ Google Sheet.

Như vậy, bạn đã dễ dàng lấy dữ liệu khách hàng từ Google Sheet về hệ thống Ultramailer để quản lý và gửi email chăm sóc.

Chúc bạn thành công!