Thiết lập Goal và đo lường chuyển đổi chiến dịch email

Goal là mục tiêu của chiến dịch email. Goal là 1 trong những chỉ số quan trọng để bạn đánh giá hiệu quả chiến dịch email của mình.

Với Ultramailer, bạn có thể thiết lập các mục tiêu (Goal) để đo lường hiệu quả của 1 chiến dịch bất kỳ với các bước trong hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tạo Goal

Tại màn hình làm việc của Ultramailer, bạn click vào mục Setting > Goal > +Mục tiêu. Màn hình Popup hiển thị, bạn đặt tên cho mục tiêunhập URL trang web > Save để khách hàng đi qua URL này sẽ được tính là 1 goal hoàn thiện.

Bước 2: Đặt mã nhúng vào website có URL đặt trong Goal

Tiếp theo, bạn cần copy mã nhúng của Ultramailer đặt vào website có URL đặt trong Goal ở bước 1 để hệ thống có thể đo lường trên website của bạn.

Bạn vào mục Setting > Embed > Copy mã nhúng vào đặt vào thẻ Header của website. Mỗi website xây dựng trên các nền tảng khác nhau sẽ có các đặt mã nhúng khác nhau. Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng đó để được hướng dẫn đặt mã nhúng đúng cách.

Copy mã nhúng và đặt vào website

Bước 3: Gửi chiến dịch email

Do lường mục tiêu được ứng dụng cho việc gửi email broadcast. Bạn thêm mới chiến dịch email và chọn mục tiêu trong cài đặt chiến dịch của mình.

>> Xem cách tạo chiến dịch email tại: https://help.ultramailer.vn/email-broadcast.html 

Bước 4: Xem thống kê Goal

Để xem thống kê goal cũng như các thông kê khác trong email, bạn click vào biểu tượng thống kê trong chiến dịch.

Màn hình thống kê được hiển thị như hình ảnh dưới đây:

Tại đây, bạn có thể biết được ai là người đã mở email, ai đã click vào link trong email, click bao nhiêu lần, ai là người đã hoàn thành các bước để đến được URL thiết lập trong Goal.

Chúc bạn thành công!