Đồng bộ khách hàng từ Gmail

Với Ultramailer, bạn có thể đồng bộ khách hàng từ Gmail vào hệ thống để quản lý và chăm sóc.

Để lấy danh bạ từ Gmail về Ultramailer, bạn click tại mục Audience Import Import from > Gmail > Import > Chọn email cần lấy danh bạ > Nâng cao > Đi tới Ultramailer > Tick chọn quyền cho phép Ultramailer truy cập danh bạ > Tiếp tục.

Khi đó, các danh bạ đang có trong tài khoản Gmail của bạn sẽ được lấy về Ultramailer, click Save để hoàn tất quá trình.

Như vậy, các danh sách email liên hệ từ Gmail đã được chuyển qua Ultramailer để bạn dễ dàng quản lý và gửi tin nhắn chăm sóc.

Bạn có thể kiểm tra danh sách liên hệ tài khoản Gmail của mình tại https://contacts.google.com/.

Chúc bạn thành công!