Flow: Xây dựng kịch bản tương tác khách hàng tự động qua email, sms, webpush

Flow (luồng kịch bản) là tính năng giúp bạn xây dựng kịch bản tương tác khách hàng tự động qua email, sms, webpush khi khách hàng mở email, đọc email, bấm vào link trong email,...

Để thiết lập tính năng này, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo Trigger

Để thiết lập luồng kịch bản Flow, trước tiên, bạn cần đặt mã nhúng của Ultramailer vào website và tạo Trigger theo URL website tại mục Automation > Trigger.

>> Xem cách tạo và cài đặt trigger tại: https://help.ultramailer.vn/trigger.html 

Bước 2: Tạo Flow kịch bản

Tại màn hình làm việc của Ultramailer, bạn click vào mục Automation > Flow > +Flow > Nhập tên flow > Chọn email gửi > Apply. 

Mỗi flow kịch bản cần được gắn với 1 trigger (sự kiện) để khi trigger được kích hoạt, flow sẽ hoạt động. Tại đây màn hình bên phải, bạn chọn trigger được gắn với kịch bản > Apply.

Bước 3: Thiết lập Flow kịch bản

Bạn thiết lập flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết. Các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow kịch bản bao gồm:

(1) Email - Gửi email

Đối tượng này cho phép bạn gửi 1 mẫu email có sẵn đến khách hàng. Sau khi thêm Email vào flow, bạn cần cài đặt thời gian gửi email, tiêu đề email, phần mô tả (không bắt buộc), chọn mẫu email cần gửi và click Apply để hoàn tất.

>> Xem các tạo và thiết lập mẫu email tại: https://help.ultramailer.vn/email-template.html 

(2) SMS - Gửi tin nhắn SMS

Đối tượng này cho phép bạn gửi 1 tin nhắn tự động đến khách hàng. Sau khi thêm SMS vào flow, bạn cần cài đặt thời gian gửi và nội dung gửi và bấm Apply để hoàn tất. Nội dung gửi giới hạn 160 ký tự / 1 SMS.

(3) Conditon - Kiểm tra điều kiện và điều hướng theo điều kiện

Đối này này được sử dụng sau 1 đối tượng email để kiểm tra trạng thái của email. Các trạng thái bao gồm: email đã được gửi đến (Delivered), email đã được mở (Open), khách hàng đã click vào link trong email (Click).

Tùy theo điều kiện trạng thái (Yes / No), bạn sẽ có những điều hướng khác nhau để tối ưu hóa hành trình khách hàng khi họ nhận được email.

Ví dụ: Trạng thái kiểm tra: Mở email (Open)

  • Yes > Gửi 1 email khác
  • No > Gửi SMS nhắc mở email

Flow kịch bản đơn giản

(4) Goal - Kết thúc nhánh khi đã đạt được mục tiêu

< Đang cập nhật>

Sau khi thiết lập hoàn chỉnh flow kịch bản, bạn bấm Save để lưu flow.

Bước 4: Gửi email có chứa đường link của website

Bạn có thể gửi email hàng loạt với chức năng broadcast hoặc gửi email thông báo đăng ký thành công trong form cho khách hàng kèm đường link của website để khách hàng truy cập. Khi khách hàng mở email > bấm vào link, hệ thống sẽ ghi nhận ID của khách hàng đó và khi họ truy cập vào đường link có chứa từ khóa như cài đặt, họ sẽ được gắn trigger và được kích hoạt flow kịch bản.

>> Xem cách tạo chiến dịch email tại: https://help.ultramailer.vn/tin-tuc/email-broadcast.html 

>> Xem cách gửi email thông báo đăng ký form thành công: https://help.ultramailer.vn/send-email.html

Chúc bạn thành công!