Hướng dẫn gắn tên miền vào form

Khi tạo form đăng ký thông tin, link form sẽ mặc định là https://ultramailer.vn/form/.... Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi link form từ địa chỉ tên miền của ultramailer.vn sang tên miền doanh nghiệp của bạn (ví dụ https://salemall.vn/form/.....) khi đã sử dụng bản trả phí của Ultramailer.

>> Xem cách đăng ký bản trả phí Ultramailer tại: https://help.ultramailer.vn/upgrade.html 

Để gắn tên miền vào form, bạn là theo các bước sau đây.

Bước 1: Khai báo tên miền

Tại màn hình làm việc của Ultramailer, bạn click vào mục Settings > Domain > Thêm tên miền mới.

Tại popup hiển thị, bạn nhập tên miền của doanh nghiệp vào và bấm Save để lưu tên miền đã khai báo.

Bước 2: Cấu hình các bản ghi trong quản trị tên miền

Sau khi đã khai báo tên miền tại Ultramailer, bạn cần trỏ tên miền về máy chủ Ultramailer bằng cách tạo các bản ghi dưới đây trong quản trị tên miền. Bạn có thể nhờ bên đơn vị cung cấp tên miền hỗ trợ thêm các bản ghi. 

Bản ghi Loại Giá trị Tên miền
@ CNAME dns.ultramailer.vn you-domain.vn
www CNAME dns.ultramailer.vn www.you-domain.vn
abc CNAME dns.ultramailer.vn abc.you-domain.vn

Lưu ý:

  • Bạn có thể dùng tên miền phụ (subdomain) gắn vào Ultramailer thay vì tên miền chính (domain)
  • Nếu không thể trỏ về dns, bạn có thể trỏ về IP theo địa chỉ 14.225.18.33

Bước 3: Xác minh tên miền và bật SSL

Sau khi đã trỏ tên miền về máy chủ của , bạn quay trở lại Ultramailer mục Setting > Domain để xác mình tên miền và bật SSL.

Lưu ý: SSL sẽ được hệ thống kích hoạt trong vòng 1h kể từ khi kích hoạt.

Bạn cũng có thể xóa tên miền khỏi hệ thống nếu không muốn sử dụng tên miền này cho form đăng ký của mình bằng cách click vào biểu tượng Xóa ở cuối dòng.

Bước 4: Gắn tên miền vào form

Trong cài đặt form đăng ký, bạn bấm vào mục Setting.

Tại popup hiển thị trên màn hình, bạn chọn tên miền cần sử dụng cho form > Nhập đường dẫn (nếu có) > Save để hoàn tất quá trình.

Sau khi gắn tên miền vào form thành công, form của bạn sẽ có định dạng https://[domain]/[đường dẫn]. Ví dụ: https://salemall.vn/dangkynhanqua.

Bạn có thể kiểm tra xem tên miền đã được gắn thành công hay chưa bằng cách nhập link form vào thanh URL của trình duyệt.

Chúc bạn thành công!