Thêm nhanh nhiều khách hàng

Với Ultramailer, bạn có thể thêm nhanh nhiều khách hàng vào hệ thống để quản lý và chăm sóc khách hàng tự động bằng cách copy paste danh sách khách hàng theo đúng cú pháp Tên, Email, SĐT.

Để thêm nhiều khách hàng theo các này, bạn click tại mục Audience > + Khách hàng > Thêm nhiều > Copy & Paste hoặc Audience > Import > Copy & Paste.

Tiếp theo, bạn Nhập thông tin khách hàng theo đúng cú pháp được yêu cầu > Save. Tại đây, bạn cũng có thể xác minh tính xác thực của email bằng cách tick vào ô Verify email addresses.

Như vậy, bạn đã thêm được nhiều khách hàng vào hệ thống Ultramailer để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!